Vi - barnbok

129 kr

I boken Vi möter du tankar om kroppen, känslor och om att få bli sedd.

Vi handlar om oss tillsammans.

"Vi är unika, ingen lik den andra.

Tillsammans vi bryr oss och tar hand om varandra"


En av tre böcker i serien Jag, Du, Vi.

Målgrupp 0-3 år.

Boken avslutas med en spegel.


© Bild och grafisk form Johanna Lundqvist Björn

© Författare Linda Palm