Glädje på olika sätt - barnbok

129 kr

Glädje är de tankar och känslor som kommer när vi är lyckliga. Glädje förknippas ofta med att vi skrattar och har roligt men kan också innebära att vi tänker glada tankar eller att hjärtat mår bra när vi får vara med dem vi tycker om. I den här boken får barnet och den vuxne tillsammans utforska hur glädje kan kännas på olika sätt.

Andra titeln i serien Min känsla, en bokserie om känslor för de yngsta barnen.

Målgrupp 0-3 år

© Bild och grafisk form Johanna Lundqvist Björn 2020

© Författare Linda Palm 2020
© Argument förlag AB 2020