Fånga draken - barnbok

129 kr

I boken Fånga draken möter vi riddare Frans och den busiga Draken. Följ med på ett riddaräventyr för de yngsta barnen och hjälp Frans att fånga sin drake.

Målgrupp 0-3 år

© Bild och grafisk form Johanna Lundqvist Björn

© Författare Linda Palm